Category Archives: Специализирани лаборатории

Механични изпитвания

Лабораторията е оборудвана със съвременна апаратура за провеждане на разрушителни и безразрушителни механични изпитвания на материалите.

 

Лабораторията разполага с:

– машина за комбинирано изпитване на натиск, огъване и разцепване с максимален товар 2 000 kN;

– склерометър на Шмид.

 

Лабораторията е специализирана в извършването на:

– разрушителни изпитвания на натиск, огъване и разцепване на различни материали;

– безразрушителен контрол на якостта на натиск на бетон.

 

100_6279 100_6280 100_6282

Топлофизични изпитвания

Лабораторията е оборудвана с цялата необходима съвременна апаратура за топлофизични изпитвания на материали и системи.

 

Лабораторията разполага с:

– апарат за измерване на коефициента на топлопроводимост;

– термовизионна камера;

– апарат за измерване на влажност;

– нагревателни съоръжения за температури до 800ОС;

– газ-анализатор.

 

Лабораторията е специализирана в извършването на:

– изпитвания за определяне коефициента на топлопроводимост на широк спектър от материали и системи;

– топлотехническо заснемане на обекти в инфрачервения спектър;

– измерване на влажността в материалите;

– високотемпературни изпитвания за определяне на топлопроводността на материалите и системите;

– газов анализ на въздушна среда.

 

100_6299a 100_6262a

100_6269 100_6275

 

Структурен анализ на материалите

Лабораторията е оборудвана с цялата необходима съвременна апаратура за подготовка на проби за микросопско изследване.

 

Лабораторията разполага с:

– машина за студено вакууно импрегниране;

– машина за шлифоване и полиране;

– светлинен инверторен микроскоп.

 

Лабораторията е специализирана в извършването на:

– макроструктурен анализ на метални и неметални материали;

– макроструктурен анализ на порести неорганични и органични материали;

– микроструктурен анализ на метални и неметални материали.

 

100_6259 100_6258 100_6254