Топлофизични изпитвания

Лабораторията е оборудвана с цялата необходима съвременна апаратура за топлофизични изпитвания на материали и системи.

 

Лабораторията разполага с:

– апарат за измерване на коефициента на топлопроводимост;

– термовизионна камера;

– апарат за измерване на влажност;

– нагревателни съоръжения за температури до 800ОС;

– газ-анализатор.

 

Лабораторията е специализирана в извършването на:

– изпитвания за определяне коефициента на топлопроводимост на широк спектър от материали и системи;

– топлотехническо заснемане на обекти в инфрачервения спектър;

– измерване на влажността в материалите;

– високотемпературни изпитвания за определяне на топлопроводността на материалите и системите;

– газов анализ на въздушна среда.

 

100_6299a 100_6262a

100_6269 100_6275