Лекции, семинари, конференции

Тридневен обучителен семинар за работа със закупеното оборудване

В периода 23-25 октомври 2014 г. се проведе семинар за запознаване със закупеното за нуждите на офиса за технологичен трансфер оборудване.

Модул 1Запознаване с възможностите и практическото приложение на термовизионна камера FLIR E60bx. Семинарът се проведе на 23 октомври 2014 г. Лектор бе инж. Богомил Стефанов.

Модул 2 – Запознаване с възможностите и практическото приложение на анализатор за топлопроводност C-Therm TCi. Семинарът се проведе на 24 октомври 2014 г. Лектор бе доц. д-р инж. Димитър Русев.

Модул 3 – Запознаване с възможностите и практическото приложение на оборудването на лаборатория “Структурен анализ на материалите”. Семинарът се проведе на 25 октомври 2014 г. Лектор бе доц. д-р инж. Драга Василева.

И трите семинарни дни преминаха при голям интерес от страна на участниците, които бяха представители на фирми, преподаватели, студенти и докторанти. Всеки лектор първоначално предостави информация и теоретични знания за принципа на действие на съответния апарат, а след това участниците имаха възможността да работят с оборудването.

 

100_6418 100_6429 100_6430   100_6426 100_6428

 

100_6433 100_6444  100_6444  100_6450 100_6452

 

100_6454 100_6456 100_6452  100_6457 100_6459

 

100_6466 100_6471 100_6468  100_6471 100_6472

 

100_6473 100_6481  100_6479   100_6478 100_6476

 

Photo-0044  Photo-0043 Photo-0045   25102014018 25102014016

 

25102014022 25102014020 25102014029  25102014028 25102014031

 

Еднодневен семинар “Обследване за енергийна ефективност и нови материали”

На 17 октомври 2014 г. се проведе семинар, посветен на енергийната ефективност, националната нормативна база в сферата на енергоефективността и новите материали, които се използват за постигане на енергоефективност .

Темите са актуални и интересни за всички, работещи и интересуващи се от енергоефективни решения.

Лектор на семинара бе доц. д-р арх. Росен Савов, който запозна в детайли участниците с измененията в националните наредби за енергийна ефективност и сподели конкретни практики за постигане на енергиен комфорт в сградите.

Участие в семинара взеха представители от различни фирми, преподаватели, студенти и докторанти.

 

100_6378 100_6382 100_6380  100_6376  100_6375

 

100_6381 100_6379 100_6377 100_6374  100_6381

 

Предстоящо

– еднодневен семинар «Обследване за енергийна ефективност и нови материали” – 17 октомври 2014 г. Семинарът е посветен на новостите в нормативната база, засягаща енергийната ефективност. Лектор на семинара е доц. д-р арх. Росен Савов – експерт в областта на енергийната ефективност, сертифициран лектор по енергийно обследване на сгради от ENSI (Energy Saving International AS); сертифициран консултант на DGNB (German Sustainable Building Council); член на Консултативния съвет по енергийна ефективност към Агенцията за енергийна ефективност.

Семинарът е предназначен за аудитория, която има интереси в областта на енергийната ефективност – нормативна база и технически решения.

Повече информация за събитието ще намерите в приложената брошура.  17_10_2014

 

обучителен семинар за работа със закупеното оборудване – 23-25 октомври 2014 г. Семинарът е разделен в три модула.

Първи модул “Запознаване с възможностите и практическото приложение на термовизионна камера FLIR E60bx”. Модулът ще се проведе на 23 октомври 2014 г. Начало 9.00 ч. Лектор е инж. Богомил Стефанов – зам. председател на Българска асоциация за инфрачервена термография, сертифициран термографист.

Втори модул “Запознаване с възможностите и практическото приложение на анализатор за топлопроводност CTherm TCi”. Модулът ще се проведе на 24 октомври 2014 г. Начало 9.00 ч. Лектор е доц. д-р инж. Димитър Русев – специалист по топлотехника и сертифициран лектор по енергийна ефективност.

Трети модул “Запознаване с възможностите и практическото приложение на оборудването на лаборатория “Структурен анализ на материалите”. Модулът ще се проведе на 25 октомври 2014 г. Начало 9.00 ч. Лектор е д-р инж. Драга Василева – специалист в областта на микроскопското изследване на материалите.

Повече информация за семинара ще намерите в приложената брошура. 23-25_10_2014