Новини, актуално, картинна галерия

Дейност “Микроструктурен анализ” с одобрение от RINA SERVICES

Дейността на една от специализираните лаборатории към Офиса за технологичен трансфер бе одобрена от международната сертификационна компания RINA SERVICES. Това стана след провеждане на микроструктурен анализ на заварено съединение за одобрение на заваръчна процедура (WPS).  Протоколът е приет от RINA SERVICES, което е равносилно на одобрение на дейността от нотифициран орган.

 

Представяне на Офиса за технологичен трансфер на Международна бизнес конференция “Наука и бизнес за интелигентно бъдеще”

Факултет “Международна икономика и администрация” във ВСУ “Черноризец Храбър” бе организатор на Международна бизнес конференция “Наука и бизнес за интелигентно бъдеще”, която се проведе на 10-11 юни 2016 г.

Офисът за технологичен трансфер бе представен в рамките на постер сесия по време на конференцията.

 

466_57592afd9c54c  Konferencia MIA 10-11_06_2016

 

 

466_57592afdafb3e   Publication1

 

Заключителна конференция по проект BG161PO003-1.2-02-0039

На 4 декември 2014 г.  от 14.00 ч. в зала Б-3 се проведе заключителна конференция във връзка с приключване на дейностите по проект BG161PO003-1.2-02-0039.

Участие взеха 50  представители,  както на ВСУ “Черноризец Храбър”, така и на партньори на офиса за технологичен трансфер.

Представени бяха резултатите от изпълнението на проекта. Презентацията може да видите тук.

 

100_6482   100_6490   100_6498

 

100_6488   100_6495   100_6484

 

100_6491   100_6499   100_6500

 

Приключват дейностите по проект за създаване на офис за технологичен трансфер във ВСУ „Черноризец Храбър”

На 4 декември 2014 (четвъртък) от 14,00 часа в зала Б-3 на ВСУ „Черноризец Храбър” ще се проведе заключителна конференция във връзка с приключване на дейностите по проект BG161PO003-1.2.02-0039 Създаване на нов офис за технологичен трансфер за енергийно ефективни материали и технологии на територията на ВСУ „Черноризец Храбър”. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“  и с пълната поддръжка на ръководството на университета.

В резултат на проекта са обзаведени три специализирани високотехнологични  лаборатории, проведени са редица обучителни семинари и срещи с представители на  бизнеса, студентската общност и докторанти.

Събитието е открито за всички!

 

Представяне на ОТТ на среща на Българската мрежа за технологичен трансфер

На 28 ноември 2014 г. в сградата на Института по Механика на БАН се проведе работна среща на членовете на Българската мрежа за технологичен трансфер (БМТТ – TTNBG). Мрежата е учредена от ОТТ центрове и ГИС-технологични центрове.

Офисът за технологичен трансфер бе официално поканен да участва в срещата. Доц. д-р Росица Петкова-Слипец представи дейността на офиса пред повече от 25 представители на други технологични центрове от страната.

 

IMG_20141128_131507 IMG_20141128_144641 IMG_20141128_152256

 

IMG_20141128_152244  IMG_20141128_152418  IMG_20141128_152238

 

При голям интерес преминават дните на отворените врати в Офиса за технологичен трансфер

Отминалите два дни на отворени врати преминаха с регистриран голям интерес от страна на академичната и гражданската общественост. Лабораториите към офиса за технологичен трансфер бяха посетени както от студенти и преподаватели от ВСУ “Черноризец Храбър”, така и от студенти и преподаватели от други университети в града и от представители на различни фирми, работещи в областта на строителството, проектирането и енергийната ефективност.

Следващият ден на отворени врати е 14 ноември 2014 г.

 

Дни на отворените врати

Екипът на офиса за технологичен трансфер при ВСУ „Черноризец Храбър” кани всички желаещи да се запознаят с оборудването и възможностите, които той предлага, да го посетят в обявените дни на отворените врати:

25 септември (четвъртък) от 9.00 до 17.00 ч.,

4 октомври (събота) от 10.00 до 16.00 ч.

14 ноември (петък) от 9.00 до 17.00 ч.

Всички гости ще имат възможността на място да се запознаят със съвременната високотехнологична апаратура, с която разполагат специализираните лаборатории по „Структурен анализ”, „Топлофизични изпитвания” и „Механични изпитвания”.

 Очакваме Ви!

 

Във  ВСУ „Черноризец Храбър  се откри уникален за региона на Варна офис за технологичен трансфер за енергийно ефективни  материали и технологии

 

На 5 септември 2014 г. във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” се откри офис за технологичен трансфер за енергийно ефективни  материали и технологии.

Офисът е реализиран в изпълнение на проект BG161PO003-1.2.02-0039-C0001, финансиран с подкрепата на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“  и с пълната подкрепа на ръководството на университета.

Офисът за технологичен трансфер (ОТТ) бе открит от проф. д.ик.н. Анна Недялкова – президент на ВСУ „Черноризец Храбър” и ръководител на проекта. На събитието присъстваха ръководството на университетаи представители на администрацията и научно-преподавателския състав. Основен участник в мероприятието бяха представителите на бизнеса, към които е насочена като цяло дейността на ОТТ, а именно – „Девня Цимент” АД, „Сен Гобен Констракшън Продъктс България” ЕООД, „Рехау” ЕООД, „Газ Флоу Контрол” АД, „Ксела България” ЕООД, КИИП – РК Варна, Българска асоциация за изолации в строителството,  Териториална организация на Научно – техническите съюзи – Варна и др. Представители на варненски университети, сътрудничещи си с ВСУ, както и студенти от специалности „Строителство на сгради и съоръжения” и „Пожарна безопасност и защита на населението” към катедра „Строителство на сгради и съоръжения” към Архитектурен факултет на ВСУ също присъстваха.

Новият офис за технологичен трансфер към ВСУ „Черноризец Храбър” разполага с три специализирани лаборатории, оборудвани със съвременна високотехнологична апаратура и зала за семинари.

Съвременната високотехнологична изследователска база вече привлича и първите си чуждестранни стажанти. В първите дни на м. октомври офисът за технологичен трансфер и катедра „Строителство на сгради и съоръжения” приемат на едногодишен научен стаж Максим Корабов – студент от Владимирския държавен университет „Александър Григориевич и Николай Григориевич Столетови”. Максим Корабов ще реализира стажа си като стипендиант на  Президента на Руската Федерация.

IMG_6345 IMG_6358 IMG_6359  IMG_6350 IMG_6351

IMG_6349 100_6308 IMG_6367 100_6310 IMG_6369

IMG_6379 100_6309 IMG_6386 IMG_6366 IMG_6403

 

 

Варненският свободен университет открива съвременен офис за технологичен трансфер

 

С встъпителна конференция на 5 септември 2014 (петък) от 10,00 часа в зала Б-3 на ВСУ „Черноризец Храбър” ще бъде официално открит Офис за технологичен трансфер за енергийно ефективни материали и технологии. Офисът е изграден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“  и с пълната поддръжка на ръководството на университета.

 

Офисът за технологичен трансфер е специализиран в областта на енергоефективните материали и технологии.Трите специализирани лаборатории, с които разполага, са оборудвани с високотехнологична съвременна апаратура за извършване на структурен анализ, топлофизични и механични изпитвания на материалите. Оборудването на лабораториите е единствено по рода си във Варна и региона.

Благодарение на високотехнологичното оборудване и екипът от специалисти, офисът ще предлага на предприятия и фирми, потребители на енергийно ефективни материали и технологии, високо квалифицирана експертна,  развойна и консултантска дейност.

Офисът за технологичен трансфер към ВСУ „Черноризец Храбър” ще организира  и провежда обучителни срещи и семинари  в областта на енергийната ефективност, енергоефективните материали и технологии.

 

Медиен партньор на събитието е вестник “Строител”.