Контакти

Офис за технологичен трансфер

ВСУ «Черноризец Храбър»

К.к. «Чайка»

9007 Варна

Телефон: +359 / 52 / 359 588

e-mail: ott@vfu.bg

rositsa.petkova@vfu.bg